Vitajte vo Vrbovom

Stavebné práce na kanalizácii – obmedzenia

O z n a m
Mesto Vrbové oznamuje občanom bývajúcim na Poľnej,
Strážovskej, Novoutvorenej a Slovanskej ulici, že v rámci stavby
„Dobudovanie kanalizácie Združenia obcí Kanalizácia Vrbové –
Krakovany“ sa realizujú od 17. apríla 2023 stavebné práce na týchto
miestnych cestách vo Vrbovom.
V súvislosti s týmito prácami bude obmedzený prístup na Poľnú,
Strážovskú, Novoutvorenú a Slovanskú ulicu.
Prejazd motorovými vozidlami bude zabezpečený len pre záchranné zložky.
Na požiadanie stavebná spoločnosť umožní prístup vozidlom
k nehnuteľnosti pre nevyhnutnú potrebu.
Poprosíme Vás, aby ste sa snažili počas realizácie stavby parkovať svoje
vozidlá na iných pozemkoch v meste, mimo prebiehajúcich stavebných
prác.
Predpokladaný termín obmedzení je:
Od 17. 04. 2023 – do 05. 05. 2023 – Poľná ulica, Strážovská ulica,
Novoutvorená ulica a Slovanská ulica.
Prosíme o ústretovosť a trpezlivosť pri riešení danej stavby.

19 apríla @ 10:00
10:00 — 11:00 (1h)