Vitajte vo Vrbovom

Spoločný zber PLASTY – KOVY – VKM – TETRAPAKY

VKM -viacvrstvové kombinované materiály (tetrapaky)

– sa zberajú do určených nádob z bytových domov a vriec z rodinných domov oranžovej farby

– pred vhodením do nádoby je potrebné VKM stlačiť

– do zbernej nádoby, vreca patria: neznečistené viacvrstvové obaly od mlieka, smotany a

iných mliečnych výrobkov, ovocných štiav a džúsov, vína, avivážnych prostriedkov a pod.

– do zbernej nádoby, vreca nepatria: znečistené VKM potravinami, viacvrstvové obaly od

kávy, polievok, pudingov, práškov do pečiva, práškového cukru, kakaa a pod.

– oranžové vrecia s VKM je potrené vyložiť v deň zberu o 6,00 hod. pred bránu domu, vrecia

musia byť plné, VKM stlačené, za plné vrecia sa dávajú v rovnakom počte prázdne oranžové

vrecia pre nasledujúci zber

– do zberných nádob a vriec na VKM je zakázané ukladať iné druhy odpadov

– zber VKM sa vykonáva podľa kalendára zberu

– vytriedené VKM je možné odovzdať aj na zbernom dvore

27 januára @ 07:05 — 28 januára @ 16:05
07:05 — 16:05 (32h 59′)

240 l nádoby a 120 l vrecia