Vitajte vo Vrbovom

Spoločný zber PLASTY – KOVY – VKM – TETRAPAKY – 240 l nádoby, 120 l vrecia

VKM -viacvrstvové kombinované materiály (tetrapaky)

Všetky nádoby a vrecia vyložiť v pondelok do 6:00

Patrí sem:

PET fľaše od nápojov (ich objem je potrebné najskôr znížiť napr. zošliapnutím, stlačením), kelímky, igelitové vrecká, fólie, polystyrén, obaly z kozmetických produktov, plechovky od nápojov, konzervy (bez zvyškov potravín),drobné kovové predmety, drôty, zošliapnuté a umyté obaly (napr.: z džúsov, mlieka, mliečnych výrobkov,kávy, vína)

Nepatrí sem:

PET fľaše od potravinárskych olejov, novodurové rúrky, obaly od nebezpečných látok, ako napr. motorových olejov, chemikálií, farieb, podlahové krytiny, vrstvené obaly obaly so zvyškami nápojov

17 apríla @ 06:00
06:00 — 15:00 (9h)