Vitajte vo Vrbovom

SKLO – 1100 l kontajnery

Patrí sem:

nevratné obaly od nápojov, sklenné nádoby, tabuľové sklo, sklené črepy a pod.

Nepatrí sem:

porcelán, keramika, autosklo, zrkadlá, TV obrazovky, veľmi znečistené fľaše a sklenené obaly (najmä pieskom), žiarovky a žiarivky, sklo kombinované s iným materiálom (drôtené sklo).

20 apríla @ 06:00
06:00 — 15:00 (9h)