Vitajte vo Vrbovom

Prerušenie dodávky el. energie

Z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy alebo v ich ochrannom pásme, budú bez dodávky elektriny tieto lokality:

– dňa 9. 3.2023 v čase od 8.15 hod. do 10.00 hod.

6. APRÍLA č. 20/BL, 2540/4,

9. MÁJA č. 1

NAM SLOBODY č. 2, 8, 8/PR, 10, 2/VS

NÁM. JOZEFA EMANUELA č. 1/D1, 1/D2, 1/D3, 1/D4, 2/D1, 2/D2, 2/D3, 2/D4, 3/D1, 3/D2, 3/D3, 3/D4, 4/D1, 4/D2, 4/D3, 4/D4, 5/D1, 5/D2, 5/D3, 5/D4, 6/D1, 6/D2, 6/D3, 6/D4, 7/D1, 7/D2, 7/D3, 7/D4, 8, 8/VE, 9/D1, 9/D2, 9/D3, 9/D4, 10, 11/D1, 11/D2, 11/D3, 11/D4, 12/D2, 12/D3, 12/D4, 13, 14/D1, 14/D2, 14/D3, 15, 16/D1, 16/D2, 16/D3, 16/D4, 18/D1, 18/D2, 18/D3, 18/D4, 20/D1, 20/D2, 20/D3, 20/D4, 22/D1, 22/D2, 22/D3, 24, 26, 28

ZIGMUNDÍKA, J. č. 3/-, 4/T5, 5/OP, 2623/1, 2, 3, 4, 5, 2630/1, 8/VS, 334, 345, 4/T5,

SNP 2, 2/OP

NAM SV. CYRILA A METODA č. 2/OP

– dňa 9. 3.2023 v čase od 11.00 hod. do 14.45 hod.

VINOHRADNÍCKA č.  11295/1

MIKULÁŠSKA č. 2,  2/BL

1. MÁJA č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20/D1, 20/D2, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31

OSLOBODENIA č. 1, 3, 5, 7, 9/D1, 9/D2, 11, 13/D1, 13/D2, 15, 15/VE, 17, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 42/VE, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 57, 58, 59, 60/D1, 60/D2, 62/D1, 62/D2, 65, 888/4

PRIBINOVA č. 3

SIETNA č. 1, 2, 2/-, 2/VE, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21

VINOHRADNÍCKA č. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16/VE, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26/ZA, 27/D1, 27/D2, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40, 41, 42, 44, 46, 58

V prípade nejasností kontaktujte p. Vieru Žabkovú na tel. č. 33-556 31 51, viera.zabkova@zsdis.sk

Informácie o prerušení el. energie nájdete aj v informačných tabuliach a na webovej stránke mesta.

8 marca @ 11:00
11:00 — 12:00 (1h)