Vitajte vo Vrbovom

Ponuka na prehliadku plynových kotlov

Vážení občania, venujte prosím pozornosť oznamu Revíznej spoločnosti Slovensko. Od plynofikácie ubehlo vyše 30 rokov, a väčšina obyvateľov nemá vykonanú odbornú prehliadku plynových rozvodov, od hlavného uzáveru, po všetky plynové spotrebiče. Každý majiteľ domu je povinný udržiavať plynové rozvody v dobrom technickom stave. Na základe toho vás dnes a v najbližších dňoch budú osobne a telefonicky kontaktovať pracovníci Revíznej spoločnosti Slovensko, u ktorých si môžete objednať odborné prehliadky  plynového odberného zariadenia, od hlavného uzáveru až po spotrebiče. Odborná prehliadka odberného plynového zariadenia nesúvisí so servisnou prehliadkou kotla, ktorá sa vykonáva v rodinných domoch raz ročne.

Mená pracovníkov:

Matej Parížek 0902 926 528 – kontakt v prípade záujmu

Andrej Vrábel, Filip Bečka 

Mená revíznych technikov:

Juraj Polák

29 marca @ 14:00
14:00 — 15:00 (1h)