Vitajte vo Vrbovom

PAPIER 240 litrové nádoby a vrecia

Patrí sem:

noviny, časopisy, kancelársky papier, reklamné letáky, krabice (ak nie sú kombinované s iným materiálom – hliník,celofán), kartóny, papierové obaly, papierové vrecúška, papierová lepenka atď.

Nepatrí sem:

mokrý, mastný alebo znečistený papier, asfaltový a dechtovaný papier, použité plienky a hygienické potreby, obaly z kombinovaných materiálov (viacvrstvové obaly od trvanlivého mlieka,džúsov, tetrapaky), kopírovací a samoprepisovací celofán.

12 apríla @ 07:00
07:00 — 08:00 (1h)