Vitajte vo Vrbovom

OZNAM – Jarmok

Dňa 13.05.2023 t.j. v sobotu sa koná na ul. SNP a Zigmundíka vo Vrbovom jarmok.

Z tohto dôvodu budú v tento deň menované ulice v dobe od 5.00 do 14.00 hod. uzavreté pre parkovanie a dopravu.

Mesto Vrbové žiada vodičov, ktorí na uvedených uliciach teraz parkujú, aby svoje vozidlá na uvedenú dobu odstránili.

Nakoľko nie každý si prečíta uvedený oznam, žiadame občanov, ktorí poznajú majiteľov uvedených vozidiel, aby im túto skutočnosť oznámili

a tým boli nápomocní k bezproblémovému priebehu vrbovského jarmoku.

Ďakujeme za porozumenie.

11 mája @ 06:40
06:40 — 06:40 (24h)