Vitajte vo Vrbovom

Letný tábor

Mesto Vrbové, ZO ÚŽS a MS SČK vo Vrbovom organizujú letné tábory mesta Vrbové pre deti od 5 do 10 rokov so stravovaním, bohatým programom a výletmi. Tábory budú organizované v nasledujúcich termínoch:

  1. turnus: 17. – 21. 7. 2023
  2. turnus: 24. – 28. 7. 2023
  3. turnus: 7. – 11. 8. 2023

Tlačivo prihlášky je k dispozícii na webovej stránke mesta, v aplikácii Vrbové a na sekretariáte MsÚ vo Vrbovom. Vyplnenú prihlášku je potrebné odovzdať na sekretariáte MsÚ. Poplatok za jeden turnus je 90 €.

21 apríla @ 11:00
11:00 — 12:00 (1h)