Vitajte vo Vrbovom

BRO-biologicky rozložiteľný odpad 1100 l kontajnery + 240 l nádoby

Patrí sem:

šupky a zbytky (nie v igelitových vreckách), izbové rastliny, jemné časti bioodpadu: tráva, lístie, konáre, piliny, slama, popol z dreva, zemina z kvetín

Nepatrí sem:

popol z uhlia, sáčky z vysávača, sklo, vlasy, plasty, textil, farby, plechovky, polystyrén, guma, lieky, plienky, mäso, kosti, koža (lákanie hlodavcov), uhynuté zvieratá

3 apríla @ 06:00
06:00 — 15:00 (9h)