Vitajte vo Vrbovom

Hlásenie mestského rozhlasu 08.02.2023

Smútočné oznámenie – pohreb vdp. Arnold Púchy

Biskupský úrad v Banskej Bystrici, sestry Premonštrátky a smútiaca rodina oznamujú, že v nedeľu 5. februára 2023 odovzdal svoju dušu Stvoriteľovi v začatom 80. roku života a v 49. roku kňazstva vdp. Arnold Púchy, duchovný sestier Premonštrátok vo Vrbovom.

Pohrebná svätá omša za zosnulého spolu s pohrebnými obradmi bude vo štvrtok 9. februára 2023 o 11.00 hod. v Kostole sv. Gorazda vo Vrbovom.

8 februára @ 16:00
16:00 — 16:05 (5′)