Vitajte vo Vrbovom

Ak správne triedime, svet je krajší! – stláčanie odpadu – motivačné videá ENVI-PAK, a.s.

19. marca 2021

Ak správne triedime, svet je krajší!

  • Snažte sa odpad netvoriť vôbec.

  • Zálohované obaly nepatria do koša, vráťte ich do predajne.

  • Dodržiavajte farebnú abecedu triedenia: sklu patrí zelená, papieru modrá, plastu žltá, kovu červená a nápojovým kartónom oranžová farba.

  • Len vytriedený odpad sa dá zhodnotiť a recyklovať.

  • Vhadzovanie celých krabíc alebo nestlačených plastov do triedeného zberu znamená, že zberové spoločnosti vyvážajú vzduch. Stlačením krabice alebo plastového obalu pred vyhodením sa zmenší jeho objem minimálne o polovicu.

  • Trieďte odpad, oplatí sa to. Za vytriedený odpad občan neplatí, jeho zber hradia výrobcovia prostredníctvom OZV ENVI-PAK.

    Video nájdete tu:

Všetky videá nájdete v archíve ENVI-PAKU na YouTube TU:

https://www.youtube.com/channel/UCo6S96753DqUKMSsxPtc08w/videos

Last modified: 19. marca 2021