Vitajte vo Vrbovom

Zmluvy 2018

Dátum zverejnenia / účinnosti Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
02.01.2018
01.01.2018
Zmluva o nájme bytu
č. 1/2018/1726-20
0 Mesto Vrbové
Zuzana Lagová, Vrbové
Byt č. 20, bytový dom Ul. Hrabinská 1726/13, Vrbové
02.01.2018
01.01.2018
Zmluva o nájme bytu
č. 2/2018/1726-1
0 Mesto Vrbové
Mgr. Roman Širuček, Vrbové
Byt č. 1, bytový dom Ul. Hrabinská 1726/11, Vrbové
02.01.2018
01.01.2018
Zmluva o nájme bytu
č. 1/2018/295/4-31
0 Mesto Vrbové
Libuša Labudíková, Vrbové
Byt č. 31, bytový dom Ul. J. Zigmundíka 295/4, Vrbové
02.01.2018
01.01.2018
Zmluva o nájme bytu
č. 1/2018/3/2-1
0 Mesto Vrbové
GIT spol. s.r.o., Vrbové
Byt č. 1, bytový dvor Nám. sv. Cyrila a Metoda 3/2, Vrbové
03.01.2018
04.01.2018
Nájomná zmluva
IZ 01/18/01/18
0 Mesto Vrbové
Jana Hulínová, Skalité
Prenájom miestnosti v DK Vrbové za účelom konania jednodňových predajných akcií - predaj textilu, obuvi a iného spotrebného tovaru - celoročná, rok 2018
04.01.2018
04.01.2018
Zmluva o nájme nebytových priestorov
IZ 02/18/02/18
0 Mesto Vrbové
Igor Spál, Vrbové
Nájom telocvične v budove ZŠ, Ul. Komenského 2 za účelom: futbalový turnaj (06.01.2018)
11.01.2018
12.01.2018
Kúpna zmluva
IZ 03/18/03/18
0 Mesto Vrbové
Adrián Otepka, Vrbové
Pozemok pod garáž, parc. reg. „C“ č. 325/90 o výmere 20 m2 na základe výsledku OVS č. 14/2017
15.01.2018
16.01.2018
Nájomná zmluva
IZ 01/18/04/18
0 Mesto Vrbové
Miroslav Ohradka, Skalité
Prenájom miestnosti v DK Vrbové za účelom konania jednodňových predajných akcií - predaj textilu, obuvi a iného spotrebného tovaru - celoročná - rok 2018
15.01.2018
16.01.2018
Kúpna zmluva
IZ 04/18/05/18
0 Mesto Vrbové
Mária Majerníková, Vrbové
Pozemok pod garáž č. 1 - Nám. J. Emanuela, parc. reg. „C“ č. 2516/17-diel 14; 2516/17-diel 15; 2515/28-diel 2 spolu o výmere 20 m2 na základe výsledku OVS č. 12/2017
15.01.2018
16.01.2018
Kúpna zmluva
IZ 05/18/06/18
0 Mesto Vrbové
Daniel Majerník, Vrbové
Pozemok pod garáž č. 2 - Nám. J. Emanuela, parc. reg. „C“ č. 2516/8-diel 16; 2516/8-diel 17; 2515/29-diel 3 spolu o výmere 20 m2 na základe výsledku OVS č. 13/2017
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.