Vitajte vo Vrbovom

Poslanci MSZ

 • Mgr. Daniela DROBNÁ

  Poslanec

  • Komisia kultúry, športu, mládeže a vzdelávania – Podpredsedníčka

 • Ing. Jozef ĎURAČKA

  Poslanec

  • Komisia pre výstavbu, rozvoj mesta a životné prostredie – Predseda

 • Ing. Nina HORSKÁ

  Poslanec

  • Komisia DHZ + Komisia verejného poriadku – Predsedníčka

 • Mgr. René JUST

  Poslanec

  • Komisia kultúry, športu, mládeže a vzdelávania – Podpredseda

 • Mgr. Juraj KOREŇ

  Poslanec

  • Komisia pre výstavbu, rozvoj mesta a životné prostredie – Podpredseda

 • JUDr. Štefan Kubík

  Poslanec

  • Komisia pre financie, majetok mesta a podnikanie – Predseda

 • PhDr. Jana MIKLÁŠOVÁ

  Poslanec

  • Komisia kultúry, športu, mládeže a vzdelávania – Presdedníčka

 • Dušan SABO

  Poslanec

  • Komisia pre otázky sociálne, zdravotné a bytové – Podpredseda

 • Ing. Ľubomír ŠTERUSKÝ

  Poslanec

  • Komisia DHZ + Komisia verejného poriadku – Podpredseda

 • František TAHOTNÝ MBA

  Poslanec

  • Komisia pre otázky sociálne, zdravotné a bytové – Predseda

 • PaedDr. Ivan BOROVSKÝ

  Poslanec

  • Komisia pre financie, majetok mesta a podnikanie – Podpredseda