Vitajte vo Vrbovom

Aktuálny územný plán

Príloha č. 1 k všeobecne záväznému nariadeniu mesta VRBOVÉ č. 7:2011Územný plán mesta Vrbové - čistopis A1, A2 - textová časťÚzemný plán mesta Vrbové - čistopis B - tabuľkaÚzemný plán mesta Vrbové - čistopis B - textová časť
Územný plán mesta Vrbové - čistopis C - textová časťÚzemný plán mesta Vrbové - komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územiaÚzemný plán mesta Vrbové - schéma záväzných častí a verejnoporspešných staviebÚzemný plán mesta Vrbové - širšie vzťahy
Územný plán mesta Vrbové - výkres ochrany prírody a tvorby krajinyÚzemný plán mesta Vrbové - výkres perspektívneho použitia poľnohospodárskej pôdy a LPFÚzemný plán mesta Vrbové - výkres riešenia verejného dopravného vybaveniaÚzemný plán mesta Vrbové - výkres riešenia verejného technického vybavenia, energetika a telekomunikácie
Územný plán mesta Vrbové - výkres riešenia verejného technického vybavenia, vodné hospodárstvoVerejná vyhláška prerokovanie Zmeny 03:2011 územného plánu mesta VrbovéVšeobecné záväzné nariadenie č. xxx:2011Zmena 03:2011 územ,ného plánu mesta VRBOVÉ zverejnenie záväznej časti

Prehľad novonavrhovaných lokalít

Prehľad novonavrhovaných lokalít OV, rekreácie a výrobyPrehľad novonavrhovaných lokalít verejnej a izolačnej zelenePrehľad novonavrhovaných lokalít na bývanie

Zmena 04

Zmena 04:2014 - Energetika a oznamovacie vedeniaZmena 04:2014 - Komplexný výkresZmena 04:2014 - NávrhZmena 04:2014 - Ochrana prírody a tvorby krajiny
Zmena 04:2014 - Poľnohospodárska pôdaZmena 04:2014 - Prehľad novonavrhovaných lokalít na bývanieZmena 04:2014 - Prehľad novonavrhovaných lokalít OV, rekreácie a výrobyZmena 04:2014 - Prehľad novonavrhovaných lokalít verejnej a izolačnej zelene
Zmena 04:2014 - Schéma záväzných častí a verejnoprospešných staviebZmena 04:2014 - Súhrnný prehľad navrhovaných lokalít na poľnohospodárskej pôdeZmena 04:2014 - Širšie vzťahyZmena 04:2014 - Verejné dopravné vybavenie
Zmena 04:2014 - Vodné hospodárstvo

Zmena 03

upn_zmena 3_2011ZMENA_03-11-navrh-01-svZMENA_03-11-navrh-02-komplzmena_03-11-navrh-03-doprava
zmena_03-11-navrh-04-vodazmena_03-11-navrh-05-energiezmena_03-11-navrh-06-opzmena_03-11-navrh-07-pp
zmena_03-11-navrh-08-schemazc (1)ZMENA_03-11-navrh-08-schemazczmena_03-11-navrh-schema-byvaniezmena_03-11-navrh-schema-ov
zmena_03-11-navrh-schema-zelenzmena_03-11-tc-navrhzmena_03-11-zc-navrh_1legenda_zmena_03-11-navrh-01-sv
legenda_zmena_03-11-navrh-02-kompllegenda_zmena_03-11-navrh-03-dopravalegenda_zmena_03-11-navrh-04-vodalegenda_zmena_03-11-navrh-05-energie
legenda_zmena_03-11-navrh-06-oplegenda_zmena_03-11-navrh-07-pppovodny_03-11-navrh-01-svpovodny_03-11-navrh-02-kompl
povodny_03-11-navrh-03-dopravapovodny_03-11-navrh-04-vodapovodny_03-11-navrh-05-energiepovodny_03-11-navrh-06-op
povodny_03-11-navrh-07-ppzalozka_zmena_ 03-11-navrh-01-svzalozka_zmena_03-11-navrh-02-komplzalozka_zmena_03-11-navrh-03-doprava
zalozka_zmena_03-11-navrh-04-vodazalozka_zmena_03-11-navrh-05-energiezalozka_zmena_03-11-navrh-06-opzalozka_zmena_03-11-navrh-07-pp
Zmena 03

Zmena 02

zmena 02-2010 upn vrbove-navrh-gc-01a-svzmena 02-2010 upn vrbove-navrh-gc-01b-svzmena 02-2010 upn vrbove-navrh-gc-01c-svzmena 02-2010 upn vrbove-navrh-gc-01d-sv
zmena 02-2010 upn vrbove-navrh-gc-02a-komplzmena 02-2010 upn vrbove-navrh-gc-02b-komplzmena 02-2010 upn vrbove-navrh-gc-02c-komplzmena 02-2010 upn vrbove-navrh-gc-02d-kompl
zmena 02-2010 upn vrbove-navrh-gc-03a-dopravazmena 02-2010 upn vrbove-navrh-gc-03b-dopravazmena 02-2010 upn vrbove-navrh-gc-03c-dopravazmena 02-2010 upn vrbove-navrh-gc-03d-doprava
zmena 02-2010 upn vrbove-navrh-gc-04a-vodazmena 02-2010 upn vrbove-navrh-gc-04b-vodazmena 02-2010 upn vrbove-navrh-gc-04c-vodazmena 02-2010 upn vrbove-navrh-gc-04d-voda
zmena 02-2010 upn vrbove-navrh-gc-05a-energiezmena 02-2010 upn vrbove-navrh-gc-05b-energiezmena 02-2010 upn vrbove-navrh-gc-05c-energiezmena 02-2010 upn vrbove-navrh-gc-05d-energie
zmena 02-2010 upn vrbove-navrh-gc-06a-opzmena 02-2010 upn vrbove-navrh-gc-06b-opzmena 02-2010 upn vrbove-navrh-gc-06c-opzmena 02-2010 upn vrbove-navrh-gc-06d-op
zmena 02-2010 upn vrbove-navrh-gc-07a-ppzmena 02-2010 upn vrbove-navrh-gc-07b-ppzmena 02-2010 upn vrbove-navrh-gc-07c-ppzmena 02-2010 upn vrbove-navrh-gc-07d-pp
zmena 02-2010 upn vrbove-navrh-gc-08a-schemazczmena 02-2010 upn vrbove-navrh-gc-08b-schemazczmena 02-2010 upn vrbove-navrh-gc-08c-schemazczmena 02-2010 upn vrbove-navrh-gc-08d-schemazc
zmena 02-2010 upn vrbove-navrh-text

Zmena 01

Zmena 01:2008 - komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia (zmena a)Zmena 01:2008 - komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia (zmena b)Zmena 01:2008 - schéma záväzných častí a verejnoporspešných stavieb (zmena a)Zmena 01:2008 - schéma záväzných častí a verejnoporspešných stavieb (zmena b)
Zmena 01:2008 - širšie vzťahyZmena 01:2008 - výkres ochrany prírody a tvorby krajinyZmena 01:2008 - výkres riešenia verejného dopravného vybavenia (zmena a)Zmena 01:2008 - výkres riešenia verejného dopravného vybavenia (zmena b)
Zmena 01:2008 - výkres riešenia verejného technického vybavenia, energetika a telekomunikácie (zmena a)Zmena 01:2008 - výkres riešenia verejného technického vybavenia, energetika a telekomunikácie (zmena b)Zmena 01:2008 - výkres riešenia verejného technického vybavenia, vodné hospodárstvo (zmena a)Zmena 01:2008 - výkres riešenia verejného technického vybavenia, vodné hospodárstvo (zmena b)