Vitajte vo Vrbovom

Úradná tabuľa

Zverejnenie Správy o hodnotení strategického dokumentu

OU TT Sprava o hodn SD a Program POH 2016 2020...

7. decembra 2017

Čítaj viac

Úradná tabuľa

Výzva – Západoslovenská distribučná, a.s.

Výzva – Západoslovenská distribučná, a.s....

7. decembra 2017

Čítaj viac

Úradná tabuľa

Rozhodnutie ,,Spracovanie a výroba vína“ WAJDA

Spracoavanie a výroba vína WAJDA, a.s., rozhodnutie...

4. decembra 2017

Čítaj viac

Úradná tabuľa

Zámer na prenájom nehnuteľného majetku mesta – nebytový priestor na prízemí dvojpodlažného domu na Ul. Beňovského súp. č. 336/1

Zámer na prenájom nehnuteľného majetku mesta – nebytový priestor na prízemí dvojpodlažného domu na Ul. Beňovského súp....

4. decembra 2017

Čítaj viac

Úradná tabuľa

Rozhodnutie o povolení zmeny v užívaní stavby – Marek Hadviga, Krakovany

Rozhodnutie o povolení zmeny v užívaní stavby – Marek Hadviga, Krakovany...

1. decembra 2017

Čítaj viac

Úradná tabuľa

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2018 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Vrbové

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2018 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Vrbové...

1. decembra 2017

Čítaj viac

Úradná tabuľa

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2018 o miestnych daniach na území mesta Vrbové

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2018 o miestnych daniach na území mesta Vrbové...

1. decembra 2017

Čítaj viac

Úradná tabuľa

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2018 o dani z nehnuteľnosti na území mesta Vrbové

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2018 o dani z nehnuteľnosti na území mesta Vrbové...

1. decembra 2017

Čítaj viac

Úradná tabuľa

Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 7/2017 o spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za sociálne služby poskytované v Domove Klas, n.o.

Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 7/2017 o spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za...

1. decembra 2017

Čítaj viac

Úradná tabuľa

Dodatok č. 6 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 5/2014 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa/žiaka škôl so školským zariadením na území mesta Vrbové

Dodatok č. 6 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 5/2014 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa/žiaka škôl so...

1. decembra 2017

Čítaj viac