Vitajte vo Vrbovom

Úradná tabuľa

Oznámenie o záverečnom stanovisku Program odpadového hospodárstva Trnavského kraja 2016-2020

Oznámenie o záverečnom stanovisku Program odpadového hospodárstva Trnavského kraja 2016-2020...

19. februára 2018

Čítaj viac

Úradná tabuľa

NÁVRH Dodatok č. 2 k Štatútu mesta Vrbové

Štatút mesta Vrbové 2018 – 2. novela...

14. februára 2018

Čítaj viac

Úradná tabuľa

Zverejnenie Oznámenia o strategickom dokumente

OU TT Strat.dokum. RIÚS TTSK 2014 2020 1...

13. februára 2018

Čítaj viac

Úradná tabuľa

Vyhlásenie Obchodnej verejnej súťaže č. 3/2018 – nájom nebytového priestoru – objekt „Hačkovec“, Ul. Beňovského 336/1, Vrbové (býv. kancelária č. 18)

Vyhlásenie Obchodnej verejnej súťaže č. 3/2018 – nájom nebytového priestoru – objekt „Hačkovec“, Ul. Beňovského...

7. februára 2018

Čítaj viac

Informačná tabuľa

Kolektív MsSČK Vrbové – VÝZVA – nahlásenie počtu odberov

                          Vážení bezpríspevkoví darcovia krvi Miestny spolok Slovenského Červeného kríža vo Vrbovom...

9. januára 2018

Čítaj viac