Vitajte vo Vrbovom

Úradná tabuľa

ZÁMER na prenájom nehnuteľného majetku mesta spôsobom hodným osobitného zreteľa

ZÁMER na prenájom nehnuteľného majetku mesta spôsobom hodným osobitného zreteľa...

11. apríla 2018

Čítaj viac

Úradná tabuľa

ZÁMER na odpredaj nehnuteľného majetku mesta spôsobom hodným osobitného zreteľa

ZÁMER na odpredaj nehnuteľného majetku mesta spôsobom hodným osobitného zreteľa...

11. apríla 2018

Čítaj viac

Úradná tabuľa

NÁVRH Všeobecne záväzného nariadenia mesta Vrbové č. 6/2018 o odpadoch

NÁVRH Všeobecne záväzného nariadenia mesta Vrbové č. 6/2018 o odpadoch...

11. apríla 2018

Čítaj viac

Úradná tabuľa

NÁVRH Všeobecne záväzného nariadenia mesta Vrbové č. 5/2018 o zásadách umiestňovania reklamných stavieb na území mesta Vrbové

NÁVRH Všeobecne záväzného nariadenia mesta Vrbové č. 5/2018 o zásadách umiestňovania reklamných stavieb na území mesta Vrbové...

11. apríla 2018

Čítaj viac

Úradná tabuľa

ZÁMER na prenájom nehnuteľného majetku mesta spôsobom hodným osobitného zreteľa

ZÁMER na prenájom nehnuteľného majetku mesta spôsobom hodným osobitného zreteľa...

11. apríla 2018

Čítaj viac

Úradná tabuľa

ZÁMER na odpredaj nehnuteľného majetku mesta spôsobom hodným osobitného zreteľa

ZÁMER na odpredaj nehnuteľného majetku mesta spôsobom hodným osobitného zreteľa...

11. apríla 2018

Čítaj viac

Úradná tabuľa

Zberný dvor Mesta Vrbové – PREVÁDZKOVÝ PORIADOK

Zberný dvor Mesta Vrbové – Prevádzkový poriadok...

11. apríla 2018

Čítaj viac

Úradná tabuľa

Zverejnenie Rozhodnutia o strategickom dokumente ,,Regionálna integrovaná územná stratégia Trnavského kraja 2014 – 2020 – zmena a doplnok č. 1″.

Zverejnenie Rozhodnutia o strategickom dokumente ,,Regionálna integrovaná územná stratégia Trnavského kraja 2014-2020 – zmena a...

27. marca 2018

Čítaj viac